Bachs Blomstermedisin

1.konsultasjon varer i 45 min.
Oppfølgingstime varer i 30 min.

Dosering er 4×4 dråper daglig. Kan også tas oftere ved behov.

Bachs blomstermedisin kan brukes av alle. Både voksne, barn, dyr og planter.
Ingen kontraindikasjoner ved bruk av Bachs blomstermedisin.

Disse remediene er høyfrekvente og bidrar til å løfte og
omforme det tunge, dystre, mørke til mer letthet og glede.
Når vi har det bra så blir vi ikke like lett rammet av negativitet og
destruktive tankemønstre. Det får ingen rotfeste i vår energikropp.

(Bestillingen gjøres via ekstern side) 

Ved en Bachs konsultasjon så har jeg en kort innføring om Bachs midlene, dens opphav og hvordan de virker.
Så prater vi om de følelsene som du ønsker å få løftet og endret kvalitet på.
Du velger selv hvor mye du ønsker å utdype og fortelle meg. Det som er viktig er at du er ærlig for at jeg skal velge ut de rette remediene for deg slik at tilhelingsprosessen kan starte.

Tilsammen kan jeg velge opptil 7 ulike essenser som jeg blander sammen i en 30 ml flaske m / pipette.
Jeg forklarer så hvilke essenser jeg har valgt og hvorfor jeg har valgt disse.
En slik flaske med riktig dosering varer i ca 3 uker. Det er vanlig å sette opp en oppfølgingstime når flasken er slutt.

Hva er Bachs blomstermedisin?

Bachsmidlene består av 38 forskjellige blomsteressenser som blir fremstilt fra ulike blomster, busker, trær og kildevann.
De ble oppdaget og satt i system av den engelske legen Edward Bach( 1886 -1936) i tidsrommet 1928 -1935.
Bach var sykehuslege, bakteriolog, homeopatisk lege og allmennpraktiker,
før han viet sine siste år av sitt liv til å utvikle det han betegnet som en ny tilnærming til helbredelse; Bachs Blomstermedisin.

Dr. Bach mente at det finnes blomster og andre vekster med særskilte egenskaper som kunne speile menneskets sjelelige trekk og harmonisere disse. Han så sykdom og plager først og fremst som som et tegn på at det var disharmoni mellom vår innerste natur og vår ytre personlighet. Disse 38 blomstene han fant hadde en spesiell funksjon og det var å forvandle negative tanker og handlingsmønstre til det positive. Blomsteressensene fungerte som katalysatorer eller enzymer for vår indre og ytre helbredelse. Han fant ut at når de negative personlighetsmønstre ble korrigert og harmonisert, så forsvant plager og symptomer som dugg for solen.

Hans livsverk ble videreført til punkt og prikke av hans hengivne kollegaer Nora Weeks og Victor Bullen som videre har utdannet mange Bachs terapeuter verden over.

Dr. Bach trodde på at dette enkle helbredelsystemet ville bli fremtidens medisin og det tror jeg på. Stadig flere får øyne opp for disse livsforvandlende dråpene som på en skånsom måte hjelper deg til å komme hjem til deg selv. Din sanne vei. Din sjels vei.

 

” Sundhet er vår fødselsrett. Det er den fullkomne forening mellom sjel , sinn og kropp. Det er ikke et uoppnåelig ideal, men noe så enkelt og naturlig, at mange av oss har oversett det. Sykdom er utelukkende resultat av konflikt mellom vårt åndelige og personlige selv.”

Dr. Edward Bach

 

Hvordan virker Back’s Blomstermedisin?
Det er 38 remedier totalt der hvert enkelt remedie sikter på å avbalansere en spesifikk følelsesmessig og mental tilstand.
De virker ved å behandle følelsene og ikke sykdommen hos den enkelte.
Disse remediene er høyfrekvente og bidrar til å løfte og omforme det tunge, dystre, mørke til mer letthet og glede. Når vi har det bra så blir vi ikke like lett rammet av negativitet og destruktive tankemønstre. Det får ingen rotfeste i vår energikropp.

Følelser som kan behandles er :
sinne, angst, uro, sinne, sjalusi, bitterhet, tankespinn, sorg, usikkerhet, sensitivitet, mental tretthet, depresjon mm. (Ved alvorlig angst og depresjon skal man alltid oppsøke fagfolk på dette feltet, men Bachs blomstermedisin kan være et fint supplement)

Dr. Bach søkte en tilberedelsesmetode som kunne inneholde essensen av blomstens livskraft uten skadelige bivirkninger og kom frem til solmetoden.

Fremstilling ved solmetoden :
Du tar en krystallskål som fylles med rent og klart kildevann og setter den ut i morgensolens lys. Så tilsettes friske blomster av den planten du har valgt ut og disse skal dekke overflaten av vannet i skålen. Skålen med det rene kildevannet og blomstene skal stå i klart solskinn i ca 3 timer ( mellom 9 og 12 ). Blomstene fjernes så forsiktig før du heller blomstervannet i en sterilisert glassflaske. For at dette skal holde seg blandes det inn lik del med brandy. Konjakk kan også brukes som konserveringsmiddel.
Blandingen har nå tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Dette kalles for modertinkturen og det er fra denne blandingen det tappes videre over ifra til de små flasker som vi får kjøpt på helsekost, Teleurt, eller hos meg.

Jeg vil anbefale å oppsøke en Bachsterapeut slik at du får nøyaktig det eller de remediene som du trenger. Det er viktig å velge rett remedie for den følelsen som er i ubalanse. Velger man feil, så virker det heller ikke på den følelsen som trenger å balanseres.

Helhjerta velkommen skal du være til en Bachs konsultasjon.