Soneterapi

En naturlig målsetning i behandling vil være å skape og opprettholde balanse og helhet.

Behandlingene hos Anne bærer preg av å finne indre ro, tilstedeværelse og en avslappet tilstand i kropp og sinn.

Fotsoneterapi kan bl.a brukes til

  • å styrke immunforsvaret 
  • å redusere stress 
  • smertelindring 
  • å øke energi og få mer overskudd
  • hjelp mot fordøyelsesbesvær 
  • problemer i urinveiene 
  • hormonelle forstyrrelser 
  • hjelp mot hodepine/migrene            
(Bestillingen gjøres via ekstern side) 

Hva er soneterapi?

Ubalanser i kroppen vil kunne gjenspeile seg i sonene som vi soneterapeuter jobber med. Disse sonene avspeiler muskler, organer og bestemte områder i kroppen. 

Fotsoneterapi er basert på et system av soner i føttene som gjenspeiler kroppens forskjellige organer og deler. Dette kalles speilbildeteorien, det vil si at det er en toveiskommunikasjon. En sykdom eller problemstilling vil avspeiles i sonen til tilhørende organ under foten. Dette kjennes ved palpering og massasje av foten, og sonen vil kjennes øm for pasienten. Det blir altså gitt et signal ut i foten. Ved sykdom eller svakhet i et organ kommer det en ømfintlig fortykkelse i underhuden i den korresponderende sonen i foten. 
Tilsvarende kan man da gi signal motsatt vei, altså fra foten og inn i organet. 

Dersom et organ er affisert av sykdom eller svekket, vil underhudsvevet i den tilsvarende sonen palperes hard, stram, øm og/eller smertefull. Behandling av denne sonen vil virke inn på det respektive vev/organ. Organene er igjen forbundet med meridianer som gjennomstrømmer kroppen i et visst system, et energikretsløp.                                                                                            

Soneterapi kan ha en utrensende og avgiftende effekt, påvirke blod og lymfekretsløpet og kan hjelpe å opprettholde kroppens homeostase/likevekt. 

Helhjerta velkommen skal du være